System przeciwpożarsugowy używający gazowe środki gaśnicze.

Systemy stałych urządzeń gazowych (SUG) stosowane są tam, gdzie zastosowanie do gaszenia wody, piany lub proszku może doprowadzić do trwałych uszkodzeń gaszonych przedmiotów i pomieszczeń.

Między innymi SUG stosowane są w ochronie centrów przetwarzania danych, serwerowniach, centrów finansowych, w skarbcach banków, stacji transformatorowych, w elektrowniach i elektrociepłowniach, laboratoriach, szpitalach itp.