Zasilacze dla ochrony przeciwpożarowej

KBZB-38

Urządzenia przeciwpożarowe służą ochronie życia i mienia, stąd opracowano dla nich normy międzynarodowe, europejskie oraz wymagania krajowe, z których do najostrzejszych należą polskie i niemieckie.

Zasilacze w naszej ofercie  są , zgodne z normami EN54-4 oraz EN12101-10, co potwierdzają certyfikaty wydane przez polską jednostkę CNBOP a także niemiecką VdS.

Posiadają unikalny i zgłoszony do ochrony patentowej układ do kontroli rezystancji obwodu bateryjnego. Prawidłowy nadzór nad baterią akumulatorów jest kluczowy do zapewnienia niezawodności systemu zasilania. Nasze urządzenia umożliwiają zdalny nadzór dzięki interfejsom do komunikacji cyfrowej.