29e4e64573458350084998bcaca2f0f5System wentylacji i oddymiania pozwala na zabezpieczenie dróg ewakuacyjnych poprzez uregulowane odprowadzenie z obiektu dymu i wysokiej temperatury. W przypadku zaistnienia zagrożenia pożarowego zarządzanie systemem oddymiania przejmowane jest przez system sygnalizacji pożaru.

Producent: AFG