TST zasysanieSystem Wczesnej Detekcji Dymu wykorzystywany jest do ochrony miejsc i mienia wymagających podwyższonych standardów zabezpieczenia przeciwpożarowego.

  • Serwerownie
  • centrale telefoniczne
  • chłodnie
  • magazyny wysokiego składowania itp.

Praca systemu polega na zasysaniu i analizie powietrza z pomieszczenia. Dzięki temu pożar zostaje wykryty zanim zaistnieje konieczność aktywowania systemów gaszenia.Micra-25-100k

Producenci: Vesda, Stratos