centrala_DC3500v5System Sygnalizacji Pożaru

System Sygnalizacji Pożaru służy do wczesnego wykrywania i lokalizacji źródła zagrożenia pożarowego. W systemach wykorzystywane są centrale mikroprocesorowe oraz zaawansowane technicznie czujki optyczne , temperaturowe  i multisensorowe.

 

System Sygnalizacji Pożaru w naszej ofercie jest systemem nadrzędnym, który w przypadku zagrożenia pożarowego przejmuje kontrolę na innymi systemami budynkowymi jak:

  • Windy
  • Systemy wentylacji i nawiewów ,
  • KD,
  • Oświetlenia ewakuacyjnego ,
  • DSO

Wszystkie oferowane przez naszą firmę systemy są certyfikowane i zgodne z obowiązującymi w Polsce normami. Ponadto w naszej ofercie systemów sygnalizacji proponujemy producenta który posiada kilka patentów na technologie stosowane w/w systemach.

Producent:  www.detectomat.pl i stronie produktowej www.dc3500.pl