CX1201Centrala typ CX-1201 może pełnić następujące funkcje w systemie przeciwpożarowym:

A. Centrali sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi – zapewnia sterowanie, kontrolę oraz wizualizację urządzeń systemów ochrony przeciwpożarowej, tj.:

– systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła; instalacje grawitacyjne,

– systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła; instalacje mechaniczne,

– systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła; kurtyny dymowe,

– systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła; systemy różnicowania ciśnień,

– systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła; klapy przeciwpożarowe,

– systemów sterowania drzwiami i bramami przeciwpożarowymi,

– systemów kontroli instalacji tryskaczowych,

– systemów sterowania i kontroli instalacji zraszaczowych,

– systemów sterowania i kontroli pompowni pożarowych,

– systemów sterowania i kontroli instalacji hydrantowych,