logo_tst

prowadzi działalność w zakresie:

  • szkoleń technicznych,
  • certyfikacji partnerów,
  • dostaw,
  • wsparcia w projektowaniu,
  • wdrażaniu i integracji systemów  z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa pożarowego.