TELMET ST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K
Al. Korfantego 169
40-153 Katowice

Tel. +48 32 832 66 78

e-mail: biuro@telmetst.pl

KRS 0000623437
NIP  634-28-68-070
Regon  364734533
Kapitał Zakładowy: 11.000 zł.
Konto: ING Bank Śląski 61105013601000009030969027

View Map